För att underlätta behovsanalysen så finns det vissa saker man kan tänka på: 

 

 

 

  • Vad är verksamhetens mål? – definiera vad positionen faktiskt innebär och vilka mål som förvänta och vad man måste uppnå inom denna rollen.
  • Beskriv den nyanställdes arbetsuppgifter – vad som måste utföras så man kan nå upp målen som är uppsatta
  • Vilka ansvarsområden väntas den nyrekryterade att ha?
  • Var självkritiska och kolla bakåt i historien – Kolla hur det såg ut för par år sedan, om det finns något man kan  förbättra?
  • Tänk långsiktigt, vilken kunskap vill du att den nyrekryterade ska sitta på?
  • Glöm inte bort personligheten – såklart är det viktigt att de sitter på en viss kompetens, men glöm inte bort att tänka på personligheten så de passar bre med det befintliga teamet de ska jobba med.
  • Var beredd att göra en behovsanalys tar tid att skriva och komma fram till. Denna del ska man inte skriva på 10 min. Desto mer noggrann du är med behovsanalysen desto större chans har du att lyckas med rekryteringen och du minimerar riskerna för felrekrytering.
  • Undvik många snabblösningar – ibland vill man göra en snabblösning internt pga. olika anledningar men detta kan bli kostsamt för att problemet kan kvarstå.
  • Ta hjälp – var inte rädd att be om hjälp, boka in ett möte med dina medarbetare och se vad de anser kan vara viktigt att den nyrekryterade ska kunna göra, exempelvis vilka kunskaper och kompetenser saknas i teamet.