LEXIKON

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

A/B TEST = Parallellt test/experiment av till exempel två versioner av en webbplatsen för att se vilken som presterar bäst enligt uppsatta mål.  

ABANDON RATE = Övergivningsfrekvens är den procentandel av uppgifter som övergivits av besökaren innan den fullföljde den avsedda uppgiften.

ADBLOCK = Är ett webbläsartillägg för innehållsfiltrering och annonsblockering.

AFFILIATE MARKNADSFÖRING = Annonsörer gör reklam via en länk till en produkt. Webbplatsen som har länkat får alltså provision på antal sålda produkter. Vanligt för bloggare att arbeta med affiliate marknadsföring.

ALGORITM =  Ett antal uppsatta regler för hur man löser ett antal matematiska och logiska uppgifter.

ALT-TEXT= När du beskriver en bild som du har på din webbplats för att sökmotorerna ska förstå vad bilden innehåller.

AMP/ ACCELERATED MOBILE PAGES = Är Googles html standard som tar bort bilder, formulär, javascrioter med mera för att få sidor att ladda snabbare för mobila enheter. AMP är en open source lösning.

ANKARTEXT = Den klickbara länktext som länkar till andra webbplatser med relevant text.

ANSWERBOX = Eller placering 0 på Google. Answerbox är ett sammanfattande utdrag som svarar på den sökandes fråga utan att denna behöver klicka på resultatet. (klistra in en bil)

API / APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE = Specifikation på hur program fungerar ihop och är ett strukturerat sätt för program att hämta och spara data.

ARTIFICIELL INTELLIGENS/ AI = Innebär maskininlärning där ett program efterliknar mänskligt tänkande och beteende.

AR / AUGMENTED REALITY = Innebär att teknik kombinerar människans sinnesintryck med datorgenererade intryck i realtid till den fysiska verkligheten.

AVVISNINGSFREKVENS/BOUNCE RATE (BR)= Den procent av användarna som besöker en sida på din webbplats men lämnar utan att gå vidare till någon annan sida på din webbplats.

B

B2B = Förkortningen står för Business – to business och innebär försäljning från företag till företag.

B2C = Förkortningen står för Business- to consumer och innebär försäljning från företag till privatperson.

BACKEND = Syftar till alla bakomliggande system som körs på servern som till exempel databaser och integration mot andra system eller API:er.

BACKLINK = Länk till webbplatsen från en extern källa.

BANNER = En klickbar annons på en webbplats.

BESÖK =  Besök på en webbplats av en person vid ett tillfälle.

BETAVERSION = En nästan färdig programversion som oftast fortfarande är under utveckling men uppfyller merparten av kraven och som testats av användare. Betaversioner kan innehålla exempelvis buggar.

BIG DATA =  En mycket stor mängd data som oftast syftar till ostrukturerad data som kräver särskilda metoder för analys.

BILDOPTIMERING = Genom bildoptimering beskriver du innehållet i bilden för sökmotorerna. Detta kan göras genom bland annat döpa bildfilen till vad bilden beskriver samt att tagga bilden med en så kallad alt-tag.

BLACK HAT SEO = Kallas den teknik som enbart är till för att skapa höga placeringar i sökresultatet genom otillåtna knep som direkt strider mot Sökmotorernas riktlinjer. Om sökmotorerna upptäcker detta leder det oftast till du blir straffad eller till och med avstängd.

BREAD CRUMBS / BRÖDSMULOR = Spår som hjälper besökaren att navigera på en webbplats.

BROKEN LINKS = Är länkar som skickar besökaren som klickar på den till en webbsida som inte längre existerar.

BUGG = En felaktighet eller defekt i en programkod eller i andra tekniska konstruktioner som gör att programmet inte beter sig som tänkt.

BUMPER ADS = Är ett annonsformat på Youtube där annonsen är  för korta videoannonser på 6 sekunder som tittaren inte att skippa.

C

CANONICAL

Genom en tagg så undviker man att Google läser av duplicerat innehåll på din webbplats och Google spindlar av och indexerar originaltexten istället .

CART ABANDON RATE

Digitalt avbrutet köp. När någon lämnar varukorgen utan att avsluta sitt köp.

CHATBOT

Är ett program som svarar på olika typer av input med antingen förbestämda svar eller med hjälp av AI.

CLICK FRAUD

När en utgivare eller tredje part  automatiskt eller manuell väg klickar på en PPC-annons med syftet att höja klickpriset snarare än att ha några köpavsikter.

CLOAKING

En metod inom sökmotoroptimering där man skapar ett innehåll för användarna och ett för sökmotorerna . En typisk Black Hat metod som i de flesta fall resulterar i avstängning och ett sk virtual death penalty från sökmotorer såsom Google.

CMS/ CONTEN MANAGEMENT SYSTEM

Ett system som hanterar innehåll för att redigera på webbplatsen.

CONTENT

Innehållet på själva webbplatsen, kan vara allt från bilder, ljud till filmer.  

COOKIES

Kort text som lagras i besökarens webbläsare när den besöker vissa webbsidor. Syftet är att spåra besökarens beteende och även känna igen besökaren senare. I Sverige måste webbplatser informera besökarna om att man använder kakor.

COPY

En oftast säljande reklamtext.

CPA/ COST PER ACQUISITION   

Kostnaden per förvärv.

CPI / COST PER IMPRESSION

Som annonsör betalar du per antal visningar och är vanligt vid till exempel annonsering med banners.

CPM/ COST PER MILLIE

 Betyder kostnad per tusen visningar.

CPO/ COST PER ORDER

Kostnad för en order.

CRAWLER

Ett program som samlar information från webbsidor till sökmotorer som sedan sammanställer informationen till ett index.

CRM/ CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Ett system som innehåller och samlar information och data om kunder och leverantörer.

CTA/ CALL TO ACTION

En benämning på den text/ design som uppmanar besökaren till aktivitet, som till exempel läs här, prenumerera eller Köp här.

CTR /CLICK THROUGH RATE / KLICKFREKVENS

Anger hur ofta användare som tittar på din annons som även klickar på den. CTR:en kan användas för att mäta hur relevanta dina annonser är och hur bra dina annonser fungerar.