L.A.S. eller även kallat Lagen om anställningsskydd, antogs som den ser ut idag 1982. Och den finns för att skydda dig som anställd.

L.A.S reglerar bl.a. vilka typer av uppsägningar som är giltiga, hur uppsägningar ska gå till väga, uppsägningstider och tidsbegränsade anställningar.

Huvudregeln är att ett påskrivet anställningsavtal gäller tillsvidare. Om det är en person som har varit till visstidsanställd eller vikarie hos samma arbetsgivare i minst 2 – årstid under en 5-årsperiod blir automatiskt tillsvidareanställd.

Hur lång uppsägningstid har man?

Uppsägningstiden beror helt på hur länge man har jobbat på företaget. Som tumregel kan man lägga på en månad för varje 2-årsperiod men den längsta tiden är 6 månader.

  • 2 – 4 år = 2 månader
  • 4 – 6 år = 3 månader
  • 6 – 8 år = 4 månader
  • 8 – 10 = 5 månader
  • Minst 10 år = 6 månader

Reglerna kan dock frångås genom kollektivavtalet, så då kan man ringa ens fackförbund för att se vad som gäller just inom den branschen man jobbar på.

Om man av någon anledning blir uppsagd så måste arbetsgivaren ha en av det två sakliga skälen. Personliga skäl och arbetsbrist.

Om man blir uppsagd av personliga skäl så har man på något sätt misskött ens arbete. Exempel på detta kan vara upprepande frånvaro utan giltig anledning, brottslig handling mot arbetsgivaren, illojalitet och arbetsvägran.

Detta kan dock bara göras efter man har provat med omplaceringsutredning och även omplacering försök har gjorts, och om den anställde lider utav någon sjukdom som gör det svårt att kunna utföra sitt jobb ska man först prova rehabilitering innan man säger upp den anställde.

Om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist innebär att det är verksamhets relaterat, detta kan ske p.g.a. exempelvis omorganisation.

LAS berättar även om i vilken turordning anställda ska bli uppsagda på ifall om att företaget har inte har resurser till att ha kvar sina anställda. Först in, sist ut.

Om man som arbetsgivare har sagt upp en anställd och vill anställa igen så har den som blev uppsagd företrädesrätt. Men denna delen av lagen gäller bara om den som blev uppsagd har jobbat på företaget i minst ett år och att om skälet av uppsägning var p.g.a. arbetsbrist.

Men i vissa fall kan fackförbundet påverka dessa reglerna som exempelvis kan facket och företaget komma överens om att de inte ska följa turordningsregeln utan man får istället en längre uppsägningstid.

Om man har några frågor angående kollektiv avtalet eller vad som gäller lagar och regler kan man oftast kontakta sitt fackförbund för att se vad som gäller.

Det finns olika typer av tidsbegränsade anställningar.

Vikariat, AVA (Allmän visstidsanställning), Säsongsarbete och Avtal för arbetstagare som fyllt 67 år.

Provanställning är en form av anställning som utmärks av att både arbetsgivaren och arbetstagaren kan avbryta anställningen utan någon uppsägningstid.

Prövotiden får inte vara längre än 6 månader.

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast 2 veckor före prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.