digital marketing

våra
kunskapstester

Här är de kunskapstester som vi för nuvarande erbjuder inom digital marknadsföring. Samtliga tester innehåller frågor som berör många olika delar inom ett ämne  i syfte att identifiera potentiella styrkor och svagheter.

Du kan skräddarsy kunskapstesterna om du önskar en speciell inriktning inom ett ämne, exempelvis en teknisk inriktning eller mer strategisk. Tag kontakt med oss för mer information om anpassningar.

Google Ads

U

Google SEO

Så här fungerar kunskapstestningen

När du har bestämt dig för att kunskapstesta en eller ett par personer så finns vi med i processen som sker i följande steg;

1

PLANERING

En inledande dialog med dig genomförs för att förstå specifika önskemål som exempelvis digitala kanaler och inriktning.

2

TEST SKAPAS

Ett eller flera tester skapas baserat på era önskemål och de hundratals frågor som finns aktuella i vårt system.

3

KANDIDATEN TESTAS

Dina kandidater bjuds in för kunskapstestning på plats hos er eller oss. Ni och kandidaten får instruktioner om testningens förfarande.

4

TESTRESULTAT ÅTERKOPPLAS

En inledande dialog med dig genomförs för att förstå specifika önskemål som exempelvis digitala kanaler och inriktning.

Kontakt för mer
information

Kontakta oss om du vill veta mer om Kunskapstesterna, hur de skapas, kvalitetssäkras, hur testerna går till eller be om en offert.