Anställnings intervjuer tar lång tid, det handlar inte bara om att det tar ungefär en timme för själva intervjun. Det handlar om att förbereda sig inför varje intervju och utvärdering.

Detta betyder absolut inte att man ska välja bort de som man är nyfikna på fast CV:et är helt perfekt. Det man kan börja är 10 min telefon intervju och sortera ut så, denna intervjun ska då inte vara djupgående men mer så man för en helhetsbild på kandidaten.

Ta upp vad ni som företag kan erbjuda den anställda hyfsat tidigt. Många företag väntar med att ta upp detta i sista anställnings intervjun (precis innan anställnings avtalet) men kandidaten kanske inte är intresserade av de ni erbjuder och då finns det stor chans att man måste börja om med hela rekryteringsprocessen.

Om man tar upp erbjudandet hyfsat tidigt så kan man sålla bort de som inte är intresserade och på så sätt spara resurser.

Som vi har tagit upp i rekryteringsguiden är att det finns kandidater som kan fuska lite på sitt CV exempelvis att de har varit anställda på ett företag eller har haft en speciell position. Detta kan vara ganska svårt att upptäcka men om man kombinerar två grejer så kan man snabbt få bort dessa kandidaterna. Man kan skriva på jobbannonsen att man kommer ta en bakgrundskontroll för att se om detta stämmer och sen kan man kolla kunskapen med TopXam.

Med TopXam är det näst intill omöjligt att fuska på, då man måste åka till en speciell lokal och göra detta testet. Och all elektronik lämnas utanför sen så när man startar testet så låser den sig ut från internet så man kan bara göra testet. Svaren från testet får man redan 24 h efter så det sparar massa tid för er som företag.