Innan du påbörjar rekryteringsprocessen så är det nödvändigt att vara medveten om hur GDPR kan komma att påverka dig och de arbetssökande i rekryteringsprocessen, gällande hantering av personuppgifter. I en rekryteringsprocess är det arbetsgivaren som är ansvarig för hanteringen av personuppgifter och att detta sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Det är nödvändigt att vara tydlig och transparent med hur arbetssökandes personuppgifter hanteras. Detta gäller kontaktuppgifter, referenser, intervjuer, CV mm.

Det som är viktigt att tänka på är att ni måste informera kandidaterna om vad för uppgifter som samlas in samt vad ni ska använda uppgifterna till. Kandidaterna måste även godkänna att ni gör detta. Ni behöver också informera de arbetssökande att de har rätt att få sin information raderad om de begär det.

Ditt ansvar som arbetsgivare:

 • Radera data som inte längre är relevant.
 • Tydligt informera kandidaterna om hur personuppgifter hanteras.
 • Kandidatformuläret ska endast fråga om information som är relevant för ändamålet och ta hänsyn till kandidatens integritet.
 • Integritetspolicy/Privacy Policy ska vara tydlig, skriven med ett lättförståeligt språk och vara i skriftlig form.
 • Samtyckesformulär och informationstexter ska uppdateras i enlighet med nya lagar.
 • Vara medveten om vilka rättigheter som arbetssökande har.

Arbetssökandes rättigheter:

 • Informeras om var personuppgifter lagras, varför den samlas in och hur den behandlas.
 • Kunna uppdatera dina personuppgifter när du vill.
 • Få en kopia av alla typer av insamlade personuppgifter även de som har samlats in i onlineformulär.
 • Informeras om personuppgifterna kommer att bli tillgänglig för utomstående.
 • Informeras om hur länge personuppgifter lagras samt vem som kommer åt den.
 • Bli informerad om dina rättigheter gällande förändringar av insamlad information.
 • Måste godkänna all behandling av personuppgifter.
 • Bli informerad om att du kan begära dina personuppgifter raderade.