GDPR

Innan du påbörjar rekryteringsprocessen så är det nödvändigt att vara medveten om hur GDPR kan komma att påverka dig och de arbetssökande i rekryteringsprocessen, gällande hantering av personuppgifter. I en rekryteringsprocess är det arbetsgivaren som är ansvarig för...

Diskrimineringslagen

Som många vet är diskriminering ett lagbrott. Det är förbjudet att trakassera eller missgynna människor på grund av: Kön Ålder Etnisk tillhörighet Sexuella läggning Religion Funktionsnedsättningar Könsöverskriande identitet Men det finns olika former utav...

L.A.S

L.A.S. eller även kallat Lagen om anställningsskydd, antogs som den ser ut idag 1982. Och den finns för att skydda dig som anställd. L.A.S reglerar bl.a. vilka typer av uppsägningar som är giltiga, hur uppsägningar ska gå till väga, uppsägningstider och tidsbegränsade...

Såhär kan du underlätta behovs analysen

För att underlätta behovsanalysen så finns det vissa saker man kan tänka på:        Vad är verksamhetens mål? – definiera vad positionen faktiskt innebär och vilka mål som förvänta och vad man måste uppnå inom denna rollen. Beskriv den...